Standardavtalevilkår Fra Norsk IT Drift AS gjelder fra 01.09.2023

Standardavtalen 2023

Bilag 2: Standardbetingelser for standardprogramvare og standardtjenester

Bilag 5: Endringer og tillegg før avtaleinngåelsen

Bilag 6: Endringer og tillegg etter avtaleinngåelsen

Bilag 7: Databehandleravtale

Dokumentasjon sendes på forespørsel

Bilag 1: DRIFTSTJENESTENS OMFANG

Bilag 3: Oppstart, endringer og varighet

Bilag 4: Vederlag

Bilag 7; Vedlegg 1: Behandlingens omfang

Prislister 2023

Kontakt forespørsel

sl