NORSK IT DRIFT - Service Level Agreement

Innledning

Denne Service Level Agreement (SLA) beskriver gjeldende kvalitet og servicenivå for Leverandørens leveranse av driftstjenesten.

SLA er et vedlegg til de Alminnelige vilkår for driftstjenesten. Den angir garantier for hver av Tjenestene som Leverandøren skal levere i henhold til standardavtalen.

Hva SLA omfatter

SLA Standardavtalen

  1. Servicenivået

Virkedager

08:00 - 16:00


Dersom ikke avtalt servicenivå dekkes ved en kritisk feil og Kunden ønsker feilretting utenom avtalt SLA, kan produktet «Betalt feilretting» kjøpes i tillegg.

Utover avtalt Servicenivå

Avtales nærmere

Hvordan kontakte support

Henvendelser sendes til helpdesk@nitd.no


·        Beskrivelse av forholdet


·        Skjermbilde\mobilfoto\video


·        Mistanke hvorfor årsaken oppstår\oppsto


·        Viktig: Det skal aldri deles sensitive personopplysninger med Helpdesk.

sl