Personvernerklæring

Introduksjon

NITD er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som registreres og behandles i sammenheng med det kundeforholdet du har med virksomheten Norsk IT Drift AS.

NITD behandler også personopplysninger tilknyttet både nåværende og potensielle kunder.

I denne personvernerklæringen skal vi opplyse deg om hvilke personopplysninger vi behandler og formålet med behandlingen. Vi skal også informere deg om hvilke tredjeparter som er involvert og hvilke rettigheter du har. I tillegg er det viktig at vi forteller deg hvordan vi sikrer dine personopplysninger.

Hvis du har spørsmål angående hvordan vi håndterer dine personopplysninger, står vi gjerne til disposisjon. Detaljer om kontaktinformasjon finner du helt nederst i vår personvernerklæring.

Hvilke type persondata har NITD om deg?

Vi samler inn personlige data om våre kunder, herunder navn, telefonnummer, og e-postadresse, som er relatert til deres identitet som enkeltpersoner for å sikre trygg drift.

Hovedmålgruppen til NITD er bedrifter, men adressene til private kunder registreres også.

På våre kunders brukerkontoer lagrer vi opplysninger som brukernavn, fornavn, etternavn, telefonnummer, epostadresse og kundetilknytning.

For å sikre at våre kunder får en effektiv og god service, dokumenterer vi alle henvendelser i vårt sakssystem. Vi vil bare lagre informasjon som er nødvendig og hensiktsmessig for å behandle saken.

Hva bruker NITD personopplysningene til?

Vi bruker NITDs personopplysninger for å sikre at vi kan levere de tjenestene som er avtalt og oppfylle våre forpliktelser som avtalt med deg.

Vi har behov for å samle personopplysninger om kundens kontaktpersoner for å ha et profesjonelt og effektivt kommunikasjonsgrunnlag mellom oss og kunden.

Personopplysninger tilknyttet våre kunders brukerkontoer er nødvendig for å ha en entydig identitet på brukerkontoene som vi kan gi tilganger og rettigheter til.

Brukerkontoene er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen om leveranse av tjenester.

For at teknisk tjeneste skal yte optimalt kan kontaktinformasjon som epostadresse og telefonnummer være nødvendige. Dette vil bidra til å gi best mulig støtte til brukere som trenger hjelp.

Mobiltelefonnummer blir brukt for å autentisere brukere.

Brukere kan varsles om driftstilbakeslag og oppdateringer via kontaktinformasjon.

Med hvem deler vi informasjon?

Personopplysninger som vi er ansvarlig for å behandle brukes hovedsakelig for å oppfylle våre avtaler. I noen tilfeller der vi benytter oss av tjenester fra 3. parts leverandører, kan det hende at kontaktinformasjon og brukerinfo blir utvekslet med disse.

Ingen personopplysninger vil bli overført til tredjeparter for markedsføringsformål.

Geografisk lagring av personopplysningene

Personopplysninger lagres sikkert på servere som befinner seg innenfor EU/EØS-området.

Hvor lang tid oppbevarer vi dine personopplysninger?

I samsvar med personopplysningsloven §1 og GDPR artikkel 17 vil vi kun lagre dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppnå formålene med behandlingen.

Personopplysninger knyttet til brukere lagres så lenge brukeren er aktiv.

Ved oppsigelse av kundeforholdet, eller av enkeltbrukeren, blir brukerkontoen deaktivert og alle personopplysninger som er knyttet til brukeren blir holdt i karantene i 30 dager, før de blir slettet permanent.

Informasjon lagres i kunderelasjonshåndteringssystemer (CRM/ERP) for personer som har et kundeforhold.

Ved avslutning av kundeforhold vil personopplysninger bli anonymisert eller fjernet innen 3 år.

CRM- og ERP-systemer anonymiserer/sletter personvernregulerte opplysninger etter 5 år.

Kontaktinformasjon

"Personvern og behandling av personopplysninger er av stor betydning. Dersom du som bruker har noen spørsmål, kan du sende dem til NITD. Alle spørsmål som dreier seg om personvern og personopplysninger skal rettes til den som står som undertegnet".


Johannes Eikelid

Fagansvarlig


helpdesk(at)nitd.no

Tlf: 69 81 10 00

Tvillinggata 1

1870 Ørje

sl