top of page

Personvernerklæring

27.03.2020

 

Sammendrag

 

Denne personvernerklæringen gjelder for behandlingen og innsamling av opplysninger (kalt data og opplysninger i denne sammenhengen) som gjøres av NITD og NITD's partnere Norsk IT Drift AS, Collaborate sør-øst as, Croma AS (samlet kalt "vi" eller "oss").

Personvernerklæringen forteller om hvordan vi behandler de opplysninger du deler med foretakene i forbindelse med dialog og oppfølging av deg som kunde, potensiell kunde, leverandør eller annen relasjon som følger av vår forretningsdrift.

NITD er en paraply som omfatter IT-selskaper som forvalter IT-system og driftsavtaler i samarbeid med mange aktører i Norge og utlandet. Vi jobber hver dag med våre selgere, serviceteknikere og ledere for å alltid ivareta vårt samfunnsansvar som leverandør av datasikkerhet og for en tryggere arbeidsdag.

Hurtige notater

 

  • Hvor lagrer vi vår data? - All Data lagres hos Microsoft i EU/EØS

  • Kan dere gi fra dere data til tredjepart? Ja, noen av våre løsninger krever dette.

  • Hvordan kan jeg få mine opplysninger? Ta kontakt med personvernombud

  • Hvilke opplysninger blir delt med tredjepart? Kontaktinformasjon til deg og din bedrift, og gjengitt behov tolket av dialog.

  • Personopplysninger i netthandelen vil aldri bli levert til tredjepart.

  • Kan jeg endre opplysningene sendt inn til tredjepart? Ja, ta kontakt med personvernombud.

  • Du har alltid rett til å klage til Datatilsynet om det er noe du mener er galt, men skulle det oppstå en slik situasjon ønsker vi å bli kontaktet umiddelbart. 
     

 

Kommunikasjon og dokumentasjon

 

Som stolt partner av Microsoft bruker vi også dette som vårt kommunikasjonsverktøy for kommunikasjon mellom oss, våre kunder og våre leverandører. Denne dataen er sikker og kryptert på Microsofts Azure innenfor EU/EØS.

Har du lyst å finne ut mer om Microsoft Azure? (Tar deg til Microsofts tjeneste Azure)

Azure holder også all våre filer lagret trygt.

I regnskapssystemet vårt lagrer vi avtaler og dialog som er avgjørende for avtalens samtykke. Dette i forbindelse med BANK-ID.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert og oppfordrer deg derfor til ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

 

Samtykker

 

Noen av tjenestene våre er koblet til Microsoft, da spesielt booking som er koblet til våre kalendere. Når du sender oss en henvendelse på booking gir du samtykke at denne informasjonen blir lagret på vårt domene hos Microsoft.

 
Tjenester levert av Norsk IT Drift AS

 

Når NITD leverer tjenester til deg samtykker du til vilkårene som er lagt fram i avtalen. I alle sammenhenger skal du som kunde ha blitt orientert om hvilke forpliktelser du har i forbindelse med de tjenester vi leverer på vegne av våre partnere.

Relevante vilkår skal være presentert ved avtaleinngåelse, brudd på retningslinjer skal rapporteres til personvernombud.

Kjernen i våre tjenester er tuftet på trygg drift for oss og våre kunder. Ved et eventuelt tilsyn skal kunde være sikker på at systemet tilfredsstiller alle krav.

 

Våre Supportsystemer

 

All form for fjernsupport som blir nyttet i Norsk IT Drift  blir brukt gjennom klienten vår Dameware/solarWinds. I denne lagrer vi informasjonen du har oppgitt og den vi har ført i løpet av seansen i 12 måneder, dette blir brukt for å generere fakturagrunnlag og dokumentere feil og statistikk for bedriftene som bruker denne tjenesten. Det er kun daglig leder i bedriften som har tilgang til parameterne.

Dette registrerer vi:

 

<Navn på kunden>
<Servicekode>
<Hvilken gruppe du er i>
<Start>
<Slutt>
<Varighet>
<Sum for service>
<Internnotat>
<Notatet di legger igjen>

 

<din vurdering>

 

Våre Supportsystemer

 

Noen henvendelser vil bli gitt til våre leverandører av system, drift og vedlikehold. Det kan forekomme at du blir kontaktet av våre leverandører for å innhente ytterligere informasjon, eller for å gjøre endringer i ny løsning, eksisterende løsning eller i leveranse.

 

Økonomi og Regnskap

 

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med føring av regnskap, fakturering, og andre økonomiske forhold iht. gjeldene lovverk.

 

Kontakt

Henvendelser bes sendes til CTO Johannes Eikelid

E-post: johannes@nitd.no

bottom of page